Menu

Vatn og hreinlæti

Mikill árangur hefur náðst á undanförnum árum við að tryggja börnum hreint drykkjarvatn og hreinlætisaðstöðu. Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna um þróun voru sett árið 2000. Eitt markmiðanna var að árið 2015 skuli hlutfall þeirra jarðarbúa sem ekki hafa aðgang að hreinu vatni hafa lækkað um helming frá 1990. Þetta markmið náðist árið 2012!

Hreint vatn er réttur barna!

Þrátt fyrir góðan árangur veldur takmarkaður aðgangur að drykkjarhæfu vatni og skortur á hreinlætisaðstöðu því enn að þúsundir barna veikjast og deyja á degi hverjum.

Óhreint drykkjarvatn er mikill skaðvaldur fyrir börn. Niðurgangspestir eru ein algengasta dánarorsök barna yngri en fimm ára í heiminum – og óhreint vatn veldur oftar en ekki slíkum pestum.

Tamadani, tveggja ára snáði frá Malaví, fær sér hér hreint og gott vatn að drekka.

© UNICEF / Gilbertson

Fræðsla bjargar mannslífum

Hvar sem neyðarástand brýst út vegna náttúruhamfara eða af manna völdum ber UNICEF ábyrgð á að tryggja aðgang að hreinlætisaðstöðu og drykkjarhæfu vatni. UNICEF starfar einnig að vatns- og hreinlætismálum í yfir 90 löndum um allan heim.

Áhersla er meðal annars lögð á að tryggja samfélögum og skólum hreinlætisaðstöðu og veita fræðslu um hreinlætisvenjur. Börn hljóta fræðslu um mikilvægi handþvottar eftir salernisferðir og áður en matvæli eru handleikin og fara með þann fróðleik inn á heimili sín. Þannig hefur fræðslan margfeldisáhrif út í samfélagið.

Eitt Þúsaldarmarkmiða Sameinuðu þjóðanna var að árið 2015 skuli hlutfall þeirra jarðarbúa sem ekki hafa aðgang að hreinu vatni hafa lækkað um helming frá 1990. Þetta markmið náðist árið 2012!

Brunnar og salerni, bæði er mikilvægt!

UNICEF vinnur að ótal verkefnum með mörgum samstarfsaðilum, fjölskyldum, samfélögum, ríkisstjórnum og öðrum hjálparsamtökum.  Markmið okkar er að tryggja öllum börnum drykkjarhæft vatn, öruggt hreinlætisumhverfi, kynjaskipta salernisaðstöðu og aðstöðu til handþvotta. Auk þess leggur UNICEF mikla áherslu á að veita börnum fræðslu um gott hreinlæti, heilbrigt skólaumhverfi og hreinlæti við losun úrgangs. 

UNICEF trúir því að það sé réttur allra heimsins barna að njóta góðrar heilsu. Hreint vatn og hreinlæti skiptir sköpum við að forðast sjúkdóma, sýkingar og þá skerðingu á lífsgæðum sem slíku fylgir. Með því að tryggja börnum drykkjarhæft vatn er lagður grunnur að betra lífi fyrir þau og fjölskyldur þeirra.

Hjálpaðu okkur að berjast fyrir réttindum barna

UNICEF nýtur mikils trausts og leggur áherslu á víðtæka samvinnu við yfirvöld, félagasamtök, samfélög og börnin sjálf. Við gegnum leiðandi hlutverki í hjálparstarfi fyrir börn og erum því í einstakri stöðu til að þrýsta á um stórfelldar breytingar sem hafa áhrif á heimsvísu. Í öllu okkar starfi treystum við eingöngu á frjáls framlög. Mánaðarlegar gjafir heimsforeldra gera UNICEF kleift að bregðast samstundis við þegar neyðarástand brýst út, vera áfram til staðar fyrir börn eftir að kastljós fjölmiðla er farið annað, sinna hjálparstarfi á svæðum sem njóta engrar fjölmiðlaathygli, skipuleggja hjálparstarf yfir lengri tíma og beita sér á heimsvísu. Með þinni hjálp vinnum við að því að gæta allra barna.