Menu

Réttindagæsla

Það má með sanni segja að börnin séu framtíðin. Þegar móta á stefnu hinna ýmsu málaflokka gleymist þó því miður oft að taka tillit til réttinda þeirra og hagsmuna.

Málsvarar barna

Stuðningur við stefnumótun ríkja hvað varðar málefni barna og aðstoð við gagnaöflun og gagnagreiningu um aðstæður þeirra verður sífellt mikilvægari hluti af starfi UNICEF. Enda erum við málsvarar barna gagnvart ríkisstjórnum, fjölmiðlum, lögfræðingum, frjálsum félagasamtökum og alþjóðasamtökum. Þessi þáttur í starfi UNICEF er ekki síst mikilvægur í millitekjuríkjum þar sem þörfin á beinni 

þjónustuveitingu, svo sem bólusetningum, lyfjagjöf og skólagöngu barna, hefur minnkað. Með því að greina efnahagslega, félagslega og lagalega stefnu stjórnvalda fæst betri skilningur á þeim aðstæðum og öflum sem hafa áhrif á velferð barna um allan heim. Með þeirri greiningu er svo hægt að ákveða hvort nægilegar ráðstafanir hafi verið gerðar varðandi ógnir sem steðja að börnum.

Taka þarf tillit til réttinda og hagsmuna barna þegar stefna framtíðar er mótuð.

UNICEF / Vishwanathan

Með því að greina efnahagslega, félagslega og lagalega stefnu stjórnvalda fæst betri skilningur á þeim aðstæðum og öflum sem hafa áhrif á velferð barna um allan heim.

Hvernig sinnum við réttindagæslu?

● Við þrýstum á ríki til að efla félagsverndarkerfi sín svo þau nái til fleiri barna, sér í lagi á meðal varnarlausra hópa og jaðarhópa, kvenna og ungmenna.

● Við þrýstum á að fjárlagagerð taki sérstaklega á fátækt meðal barna og ójafnræði.

● Við þrýstum á að gerðar séu reglulegar rannsóknir og aðgreinda gagnaöflun ríkja um stöðu barna.

● Við þrýstum á framfylgd ríkja á Barnasáttmálanum og eftirfylgni við ábendingar barnaréttarnefndarinnar, en einnig þrýstingur um framfylgd Samnings Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gegn konum (CEDAW) og Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttinda fatlaðs fólks (CRPD).

Sífellt meiri árangur af réttindagæslu

Rannsóknir, greiningar og gagnreyndar upplýsingar sínar nýtir UNICEF til að benda á gloppur í þjónustu við börn og beita stjórnvöld ríkja og aðra aðila þrýstingi til að tryggja rétt barna sinna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. UNICEF sér sífellt meiri árangur af réttindagæslu sinni gagnvart ríkjum, alþjóðastofnunum, sjóðum og fyrirtækjum. Sá árangur felst í aukinni þjónustu við börn og aukinni vitund og virðingu fyrir réttindum þeirra.